Hem

Välkommen till det lilla och nära stödboendet i Lund och Malmö

Brahe Vård har Stödboenden enligt Socialtjänstlagen i Lund och Malmö med tillstånd av inspektionen för Vård och Omsorg. Vi arbetar med mycket hög kvalitet och närvaro. Brahe Vård är stödboendet för den ungdom som behöver mycket stöd och som vill ta emot det.

Brahe Vård har även ett synnerligen kvalificerat familjehem. Det är ofta här vården inleds för att bygga upp en god arbetsrelation. En träningslägenhet ligger i direkt anslutning till verksamhetens lokaler. Här är möjligheten till utökat stöd extra stor.