Välkommen

Det lilla och nära stödboendet i Lund och Malmö

Brahe Vård har kvalificerat stödboende med lägenheter i Lund och Malmö. Vi arbetar med mycket hög kvalitet och närvaro. Brahe Vård är stödboendet för den ungdom som behöver mycket stöd och som vill ta emot det.

Brahe Vård har även ett synnerligen kvalificerat familjehem. Det är ofta här vården inleds för att bygga upp en god arbetsrelation. En träningslägenhet ligger i direkt anslutning till verksamhetens lokaler. På dessa platser är möjligheten till utökat stöd extra stor och den som tycker om djur kommer att känna sig särskilt hemma här.

Brahe Vårds stödboende är utformat i enlighet med Socialtjänstlagen och har tillstånd för placeringar i ålder 16-20 år av inspektionen för Vård och Omsorg.