Mål/Vision

MÅLGRUPP

Brahe Vård AB arbetar med eftervård med ungdomar enligt Socialtjänstlagen, såväl som vård och boende för ensamkommande med särskilda behov. Vi arbetar med alla typer av problemställningar, så länge arbetet är möjligt att utföra i vår utslusslägenhet eller våra träningslägenheter. Vi jobbar inte med aktivt missbruk. Ungdomar under 18 år kan placeras i något av våra familjehem tills de är mogna för utsluss-/träningslägenhet.

 

VISION

Brahe Vård skall vara inriktat på hög kvalitet, inte på kvantitet. Vi skall arbeta med ett begränsat antal vårdtagare med relativt stora behov.

Av största vikt är den individuella anpassningen av arbetet. Det som är bra för Johanna är inte nödvändigtvis bra för Ali! Vi arbetar inte med ”rättvisa”. Vi arbetar efter elevens vård- och genomförandeplan och med vad vi tillsammans kommer fram till att är det bästa för aktuell ungdom. Det är vår rättvisa.

Våra vårdtagare skall erbjudas möjlighet att drömma om ett gott liv i framtiden och hjälp att påbörja vägen dit. Samtidigt är realitetsanpassning och ett lärande om vilka förutsättningar som finns i det samhälle de kommer att möta i sin framtida vuxenvärld, ett nödvändigt komplement.

De erbjuds stöd med skola och skolarbete, liksom med fritidssysselsättningar och fysisk aktivitet. Den fysiska och psykiska hälsan skall utredas och nödvändiga vårdkontakter skall tas och erbjudas erforderligt stöd i.

Ensamkommande skall alltid erbjudas kontaktperson med goda kunskaper i vårdtagarens hemspråk, kultur och i förekommande fall, religion. Denne kontaktperson kan vid speciella behov användas för att tolka, men är inte anställd som tolk. Kontaktpersonerna är behandlingspersonal med särskild kulturkompetens.