Mål/Vision

MÅLGRUPP

Brahe Vård AB arbetar med vård med ungdomar enligt Socialtjänstlagen, såväl som vård och boende för ensamkommande med särskilda behov. Vi arbetar med alla typer av problemställningar, så länge arbetet är möjligt att utföra i vår utslusslägenhet eller våra träningslägenheter. Vi jobbar inte med aktivt missbruk. Ungdomar under 18 år kan placeras i vårt familjehem tills de är mogna för utsluss-/träningslägenhet. Eftersom Brahe Vård har en mycket liten och tight personalgrupp är vi särskilt lämpliga för ungdomar med anknytningsproblem.

 

VISION

Brahe Vård ska arbeta med högsta kvalitet i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi skall arbeta med ett begränsat antal elever med för placeringsformen stora behov och erbjuda en hemlik miljö. Fokus skall alltid vara elevens individuella behov och vården skall ges i den omfattning som krävs. Eleverna skall ges förutsättningar att utvecklas för att kunna gå vidare i livet och få ett rikt sådant.

 

VÄGEN

Av största vikt är den individuella anpassningen av arbetet. Det som är bra för Johanna är inte nödvändigtvis bra för Ali! Vi arbetar inte med ”rättvisa”. Vi arbetar efter elevens vård- och genomförandeplan och med vad vi tillsammans med socialtjänst, elev och andra berörda kommer fram till att är det bästa för aktuell ungdom. Det är vår rättvisa.

Våra elever skall erbjudas möjlighet att drömma om ett gott liv i framtiden och hjälp att påbörja vägen dit. Samtidigt är realitetsanpassning och ett lärande om vilka förutsättningar som finns i det samhälle de kommer att möta i sin framtida vuxenvärld, ett nödvändigt komplement.

Eleverna erbjuds stöd med skola och skolarbete, liksom med fritidssysselsättningar och fysisk aktivitet. Den fysiska och psykiska hälsan skall utredas och nödvändiga vårdkontakter skall tas och erbjudas erforderligt stöd i.

Ensamkommande skall erbjudas kontaktperson med goda kunskaper i vårdtagarens hemspråk, kultur och i förekommande fall, religion. Denne kontaktperson kan vid speciella behov användas för att tolka, men är inte anställd som tolk. Kontaktpersonerna är behandlingspersonal med särskild kulturkompetens.