Arbetsmodell

Arbetet utgår ifrån elevens vård- och genomförandeplan med ett lösningsinriktat förhållningssätt. Elevens historia är inte huvudfokus. Om eleven har ett behov av att prata om den, eller om vi finner att det finns något där som hindrar elevens utveckling, tar vi oss dit. Vi utgår generellt från nutid och siktar framåt, dock inte längre än vad eleven orkar.

Familj och nätverksarbete kan vi arbeta med om de är närvarande och om vårdplan ger detta uppdrag.

Vi utför inte terapi, men vi har regelbundna samtal. Ett bra samtal kan ge lösningar, dellösningar, eller bara en bättre känsla.

Speciella individuell behandlingar ordnas vid behov via kommuner, sjukvårdens, eller via andra privata aktörer vid behov. Verksamheten är mycket beroende av gott samarbete med dessa aktörer och stor vikt läggs vid att ett sådant finns.

Inskrivning – Placeringsrutin

Första kontakt sker med uppdragsgivaren/socialtjänsten. Därefter avtalas ett möte där vi, utifrån elevens vårdbehov, diskuterar Brahe Vårds möjligheter att hjälpa den enskilde ungdomen.

Inskrivning sker direkt med respektive uppdragsgivare.

Behandlingskonferens & månadsrapport enligt uppdragsgivarens önskemål.

I avtalet ingår: boende, kost, veckopeng, kläder och hygienartiklar, resor & fritidsaktiviteter, försäkring genom länsförsäkringar, drogtester vid behov.