Arbetsmodell

Arbetet utgår ifrån elevens vård- och genomförandeplaner med ett lösningsinriktat förhållningssätt. Om eleven har ett behov av att prata om sin historia så gör vi det, men vi utgår generellt från nutid och siktar framåt, dock inte längre än vad eleven orkar.

Familj och nätverksarbete kan vi arbeta med om familjemedlemmar är tillgängliga och om vårdplan ger detta uppdrag.

Vi utför inte terapi, men vi har regelbundna samtal. Ett bra samtal kan ge lösningar, dellösningar, eller kanske en bättre känsla.

Speciella individuell behandlingar ordnas vid behov via kommuner, sjukvårdens, eller via andra privata aktörer vid behov. Verksamheten är mycket beroende av gott samarbete med dessa aktörer och stor vikt läggs vid att ett sådant finns.

Inskrivning – Placeringsrutin

Första kontakt sker med uppdragsgivaren/socialtjänsten. Därefter avtalas ett möte där vi, utifrån elevens vårdbehov, diskuterar Brahe Vårds möjligheter att hjälpa den enskilde ungdomen.

Inskrivning sker direkt med respektive uppdragsgivare.

Behandlingskonferens & månadsrapport förfärdigas enligt uppdragsgivarens önskemål.

I avtalet ingår: boende, kost, veckopeng, kläder och hygienartiklar, lokala resor & fritidsaktiviteter, försäkring samt drogtester vid behov.