Bakgrund

Brahe Vård AB bildades 2013 av socialarbetare med lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom kommunal socialtjänst, samt av arbete på Hem för Vård och Boende och Boende för ensamkommande flyktingbarn.

Tanken om att få arbeta med hög kvalitet och flexibilitet utifrån vårdtagarens behov, har varit en ledstjärna genom alla yrkesverksamma år.

Ett försök att förvärva en fastighet för ett boende gav företagets namn. Fastigheten hade från början drivits av Anna Brahe som Sveriges första ålderdomshem. Fastigheten inköptes aldrig, men Anna Brahes namn fastnade.

Tanken om ett boende förkastades eftersom vår upplevelse är att synergieffekterna i denna typ av kategoriboenden i stora delar är negativa. Vi valde istället att arbeta med enskilda boenden i lägenheter spridda över vårt verksamhetsområde, företrädesvis lokaliserade i det som anses som bättre områden.