Bakgrund

Brahe Vård AB bildades 2013 av socialarbetare med lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom kommunal socialtjänst, samt av arbete på Hem för Vård och Boende och Boende för ensamkommande flyktingbarn.

Tanken om att få arbeta med hög kvalitet och flexibilitet utifrån vårdtagarens behov, har varit en ledstjärna genom alla yrkesverksamma år.

En idé om att förvärva en fastighet för ett boende gav företagets namn. Denna fastighet i Gårdstånga uppfördes 1619 av Anna Brahe, på Hviderups och Löberöds slott, som Sveriges första ålderdomshem. Fastigheten fungerade som ålderdomshem under 365 år. Fastigheten förvärvades ej, men Anna Brahes namn fastnade.

Tanken om ett samlat boende, ett HVB, förkastades eftersom vår upplevelse är att synergieffekterna i denna typ av kategoriboenden i stora delar är negativa. Vi valde istället att arbeta med enskilda boenden i lägenheter spridda över vårt verksamhetsområde, företrädesvis lokaliserade i det som anses som bättre områden av Malmö och Lund. Brahe Vård AB är helt fokuserat på att driva Stödboende.